افزایش ۵ برابری قرارداد‌های پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن


بانک مسکن اعلام کرد: از شهریور تا بهمن امسال حدود ۷۰ هزار متقاضی تسهیلات نهضت ملی مسکن، با بانک مسکن قرارداد امضاء کرده اند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3738741/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86