افزوده شدن ۲۰۰۰ ‌واحد به ظرفیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن دزفولایسنا/خوزستان رییس اداره راه و شهرسازی دزفول گفت: ۲ هزار واحد با تصویب کمیسیون ماده پنج استان به ظرفیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن دزفول اضافه شد.

ابوذر موحد در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نشست اخیر کمیسیون ماده پنج خوزستان بیان کرد: طرح تفضیلی و تفکیکی فاز یک آوان شهر با مساحت ۹۷ هکتار و گام (فاز) ۲ آوان شهر دزفول با مساحت ۸۳ هکتار از اراضی دولتی شهرستان مورد بازنگری قرار گرفت و در کمیسیون ماده پنج استان به تصویب رسید.

وی با اشاره به تصویب گام ۲ آوان شهر دزفول ادامه داد: بیش از ۲ هزار واحد مسکونی در ۵۰۰ قطعه زمین ۳۷۵ متر مربعی با تصویب این طرح برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در دزفول فراهم خواهد شد.

رییس اداره راه و شهرسازی دزفول گفت: این واحدها با تصویب کمیسیون ماده پنج و به منظور ارتقای کیفیت زندگی و کاهش هزینه متقاضیان مسکن، به صورت ۲ طبقه و چهار واحدی در این اراضی احداث می‌شود.

موحد بیان کرد: طرح تفصیلی و تفکیکی گام اول آوان شهر از دیگر مصوبه‌های این کمیسیون بود که بر اساس آن تعداد ۱۷۹۴ قطعه زمین ۲۰۰ متری جهت اجرای طرح جوانی جمعیت مورد تایید قرار گرفت و آماده ادامه مراحل واگذاری به خانوارهای مشمول این طرح شد.

وی یادآور شد: سهمیه دزفول در طرح نهضت ملی مسکن ساخت بیش از ۸۱۰۰ خانه طی چهار سال است و هم اکنون حدود ۴۲۰۰ واحد طرح مسکن ملی با پیشرفت‌های فیزیکی مختلف در این شهرستان در حال احداث است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403022316378/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84