الحاق حدود هزار هکتار از اراضی ارومیه در طرح جامع شهریمدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی:

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: طرح جامع شهر ارومیه در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و مصوب شد و با این مصوبه الحاق حدود ۱۰۰۰ هکتار از اراضی حاشیه ارومیه تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: طرح جامع شهر ارومیه در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و مصوب شد و با این مصوبه الحاق حدود ۱۰۰۰ هکتار از اراضی حاشیه ارومیه تصویب شد.

حمزه لو افزود: مطالعات طرح جامع شهر ارومیه براساس ضوابط شهرسازی و معماری پس از بررسی تخصصی و کارشناسی انجام شده است.

وی با اشاره به مساله جمعیت، بیان کرد: آمار و اطلاعات ارائه شده از طریق نهاد‌های متولی ملاک جمع‌بندی در طرح جامع است و اساس ارائه آمار جمعیت شهری در استان‌ها بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.

وی با بیان اهمیت ساماندهی ساخت و ساز‌های بدون مجوز در خارج از محدوده شهری گفت:  با تصویب طرح جامع بسیاری از ساخت و ساز‌هایی که پیش از این در خارج از محدوده شهری به صورت غیرمجاز انجام گرفته بود، ساماندهی می‌شود و همچنین بسیاری از اراضی، متعلق به شرکت‌های تعاونی بر اساس ضوابط و مقررات به محدوده شهری الحاق می‌شود.  

وی با اشاره به ساماندهی اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه، بیان کرد: بستر لازم برای اجرای طرح ساماندهی اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه از سوی راه و شهرسازی فراهم شده چراکه جزئیات کامل فضا‌های سبز، پارک موزه‌ها، بخش‌هایی از فضا که نیاز به نگهداری و مرمت دارند و قسمت‌هایی که با رویکرد جدید مسکونی طراحی شده، مشخص شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه، تحویل اراضی توسط ارتش طبق مصوبات جلسه انجام می‌گیرد تا مدیریت شهری طرح ساماندهی را اجرایی کند، گفت: طولانی شدن پروسه ساماندهی به هر دلیلی قابل قبول نیست و مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی باید هر چه زودتر اجرا و از تخریب و تغییر فضا‌های اراضی جلوگیری شود.

حمزه لو افزود: این فضای که در بافت مرکزی شهر قرار دارد، نقشی مهمی به عنوان تنفسگاه شهری ایفا می‌کند که در نقشه‌های طراحی شده مصوب همه ملاحظات فرهنگی، تاریخی و زیست محیطی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح‌های بازآفرینی شهری فرصتی برای توسعه شهر است، افزود: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری این استان برای امسال در نظر گرفته شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3716455/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C