امضای تفاهم‌نامه سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان شیلات برای ساخت مسکن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان شیلات تفاهم‌نامه دوجانبه همکاری در تولید و تامین مسکن امضا کردند.
 سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این تفاهم‌نامه بر اساس قانون جهش تولید و برای تامین مسکن کارکنان سازمان شیلات منعقد شده است.
مالکی افزود: براساس تفاهم‌نامه منعقد شده، سازمان شیلات نسبت به معرفی اراضی تحت مالکیت خود به سازمان ملی زمین و مسکن اقدام خواهد کرد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه سازمان شیلات موظف به ارسال فهرست کارکنان و متقاضیان واجد شرایط در قالب شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان شیلات است، اعلام کرد: این شرکت به‌عنوان مجری طرح از طرف سازمان شیلات به ما معرفی شده است.
وی تامین منابع مالی پروژه و اولویت دادن به استفاده از فناوری‌های نوین ساخت و ساز را از دیگر وظایف سازمان شیلات براساس موضوع این تفاهم‌نامه عنوان کرد.
مالکی در خصوص تعهدات سازمان ملی زمین و مسکن در این تفاهم‌نامه هم گفت: کنترل فهرست ارسالی سازمان شیلات و تسهیل و پیگیری یا تعیین اراضی تخصیص یافته برای اجرای این تفاهم‌نامه براساس قوانین و مقررات برعهده سازمان ملی زمین و مسکن است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن همچنین درخصوص تامین زمین در شهر‌هایی که سازمان شیلات در آن‌ها فاقد زمین است گفت: تلاش می‌کنیم در این شهر‌ها در صورتی که زمین برای ساخت مسکن داشته باشیم براساس ضوابط و مقررات لازم اقدام کنیم و سازمان شیلات هم موظف است در شهر‌هایی که زمین مناسب برای ساخت مسکن دارد، اما متقاضی واجد شرایطی در آن‌ها وجود ندارد، اراضی را به سازمان ملی زمین و مسکن تحویل نماید.
وی همچنین از تشکیل کارگروه مشترک طرفین توافق با هدف راهبری و ایجاد زمینه اجرای این تفاهم نامه خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3786564/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86