امضای توافقنامه تخصیص وتحویل اراضی بندرحقانی واجرای طرح جامع هرمز – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

همچنین در بخش دیگری از توافقنامه مقرر شده تا سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به صدور کلیه مجوزات لازم برابر ضوابط مربوط در راستای تاسیسات و سازه‌های آبی اقدام کند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5610640/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9

این توافقنامه‌ها با توجه به تفاهم نامه دو هفته پیش مابین سه وزارت خانه راه‌وشهرسازی، وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور بهره گیری همه جانبه از دریا و تسهیل گری در در فرآیند صدور مجوزات تاسیسات و سازه های آبی در استان هرمزگان توافقنامه تخصیص و تحویل اراضی به سازمان بنادر و دریانوردی با محوریت اجرای طرح جامع بندر هرمز منعقد شده است.

در بخشی از این توافقنامه مقرر شده است تا استانداری هرمزگان کلیه معارض‌های حقیقی و حقوقی احتمالی در محدوده سواحل منطقه مورد نظر از حیث اراضی پشتیبانی را پیگیری و رفع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در محل استانداری هرمزگان، یکشنبه شب توافقنامه تخصیص و تحویل اراضی بندر شهید حقانی و توافقنامه تخصیص و تحویل اراضی اجرای طرح جامع بندر هرمز به امضا رسید.