امنیت حوزه زیست دریا با تولید واکسن آبزیاندبیر ستاد توسعه زیست فناوری از تولید واکسن ویژه آبزیان برای اولین بار بدست متخصصان ایرانی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متخصصان حوزه زیست فناوری موفق شدند، واکسن‌های مورد نیاز برای آبزیان را تولید کنند.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری گفت: متخصصان ایرانی اولین بار موفق به تولید واکسن ویژه آبزیان شده است.

آقای مصطفی قانعی افزود: با تولید این سه نوع واکسن ابزیان در کشور، امنیت حوزه زیست دریا تامین می‌شود.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در ادامه تصریح کرد: تجهیزات مربوط به ماهی در قفس نیز داخلی سازی می‌شود و در این باره ۲۰۰ منطقه شناسایی شده که به فناوری‌های روز مجهز می‌شود.

توسعه اقتصاد زیست دریا و کمک به پرورش دهندگان ماهی از اهداف ستاد زیست فناوری معاونت علمی، فناوری اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3715786/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86