امکان افتتاح بخشی از طرح‌های نهضت ملی مسکن استان تهران در خرداد سال آینده

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در صورتی که زیرساخت‌های خدماتی، تسهیلات و آورده متقاضیان به موقع تزریق شود در خرداد سال آینده بخشی از طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان تهران افتتاح می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3768214/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران