امکان واگذاری زمین در شهرهای زیر۲۰ هزار نفر وجود دارد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

امکان واگذاری زمین در شهرهای زیر۲۰ هزار نفر وجود دارد

حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور گفت: در یک‌جا هم وام و زمین می‌دهیم و هم خودمان خانه می‌سازیم و در یک‌جا فقط زمین و وام می‌دهیم. مثلاً در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر زمین‌ می‌دهیم.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5697704/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF