انتقاد عضو شورای شهر از تصمیم فرودگاه مهرآباد در اعمال محدودیت ساخت و ساز در شهرک کاظمیهعضو شورای شهر تهران از تصمیم فرودگاه مهرآباد مبنی بر اعمال محدودیت ساخت و ساز در شهرک کاظمیه انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، حبیب کاشانی در دویست و سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: همانند سایر همکاران و اعضای شورا روز چهارشنبه در منطقه ۲۱ بازدیدی از شهرک کاظمیه داشتیم. مردم این شهرک براساس طرح تفصیلی می توانند پنج طبقه ساختمان بسازند اما فرودگاه با همکاری قوه قضاییه گفته اند که چون کریدور هوایی تغییر یافته مردم سه طبقه بیشتر نمی توانند، بسازند.

وی افزود: ممکن است اتفاق جدیدی افتاده باشد اما ساکنین در گذشته پنج تا هفت طبقه ملک ساخته اند. عمده ساکنان کارگر و کارمند هستند و شاید بخواهند طبقات اضافی برای فرزندان خود بسازند. وزارت راه متولی طرح تفصیلی جدید است. اگر می خواهیم طرحی را توسعه دهیم مبلغی را می پردازیم. اگر شرکت فرودگاه‌ها به آن شهرک نیاز دارد چرا منافع مردم را سلب می‌کند؟

وی تاکید کرد: روز پنجشنبه موضوع را با شهردار تهران نیز در میان گذاشتم و از کمیته حقوقی شورا نیز می‌خواهم موضوع را پیگیری کند. ساختمان‌هایی که نزدیکترند نباید ساخته می‌شدند؛ اما مشکلی برای ساختمان‌های دورتر وجود ندارد. نمی‌توان رفتار سلیقه‌ای داشت؛ چراکه طرح تفصیلی وجود دارد و مردم تقاضا می کنند که بر اساس قانون عمل شود تا به حقوق خود برسند. قرار شده شورا و شهردار تهران کمک کنند تا مردم از گرفتاری خارج شوند.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران نیز در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به جان باختن یکی از کارمندان شهرداری منطقه ۱۵، نسبت به تعدیل نیرو در شهرداری انتقاد کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403022518136/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA