انعقاد قرارداد خودمالکی بیش از ۶۹ هزار واحد در بانک مسکن

عضو هیئت مدیره بانک مسکن از انعقاد قرارداد خود مالکی ۶۹ هزار و ۵۸۱ واحد به مبلغ ۲۳ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان خبر داد.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن خبر داد:

فاضلیان پرداخت تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن را مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی به خود مالکان عنوان کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3777284/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عضو هیئت مدیره بانک مسکن از انعقاد قرارداد خود مالکی ۶۹ هزار و ۵۸۱ واحد به مبلغ ۲۳ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان خبر داد.
به گفته فاضلیان از رقم قرارداد منعقد شده خودمالکی تاکنون ۱۵ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده است.