اولویت‌های راهبردی توسعه وزارت راه و شهرسازی تعیین شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فاطمه سادات حمیدیان رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی گفت: در فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اولویت‌های راهبردی و سیاست‌های اجرایی توسعه وزارت راه و شهرسازی در دو محور مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل توسط مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

در چارچوب‌های ارسالی از سوی سازمان برنامه و بودجه، همکاری دستگاه‌ها و نهادها در دو قالب ارائه اهداف کلی، راهبردها و سیاست‌ها و همچنین پیشنهاد راهکارها و احکام، تعریف شده و محتوای پیشنهادی جمع آوری می‌شود. در این راستا، مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در سطح اول همکاری با مد نظر قرار دادن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، طرح‌های جامع مسکن و حمل‌ونقل و برنامه‌های اعلامی وزیر محترم راه و شهرسازی به مجلس محترم شورای اسلامی، اهداف کلان توسعه وزارتخانه را در ۹ دسته جمع بندی کرده است.

حمیدیان این ۹ دسته اهداف کلان را شامل ارتقای نقش و اثر گذاری بین‌المللی حمل‌ونقل، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور، توسعه اقتصادی بخش حمل‌ونقل، ارتقای وضعیت لجستیک در بخش حمل‌ونقل، توسعه اقتصاد مسکن، ارتقای عدالت و دسترس پذیری مسکن، رویکردهای نو در تأمین مسکن انبوه، ارتقا بازآفرینی شهری و روستایی و ارتقای نظام سکونتگاهی کشور دانسته و افزود: در ذیل این اهداف کلان، راهبردها و در ذیل راهبردها، سیاست‌های اجرایی توسعه وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد و ارائه شده است.

رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، ویژگی برنامه هفتم توسعه را تمرکز بر مساله محوری و حول موضوعات کلیدی کشور دانسته و گفت: از موضوعات کلیدی ۱۲ گانه کشور بر پنج موضوع به طور مستقیم و محوری در راهبردها و سیاست‌های اجرایی پیشنهادی متمرکز شده ایم که عبارت از اصلاح ساختار بودجه، انرژی در دو بخش ساختمان و حمل ونقل، مسکن و شهرسازی، اقتصاد دریا محور و قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیت هستند.

وی افزود: در سطح دوم همکاری وزارت راه و شهرسازی با سازمان برنامه و بودجه در تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه با توجه به اولویت‌های ۱۵ گانه‌ای که از سوی سازمان برنامه و بودجه در قالب ارائه راهکار و پیشنهاد احکام انجام خواهد گرفت، موضوعات اولویت داری همچون فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی – سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات، آمایش سرزمین (نظام سکونتگاه‌های شهری و روستایی – نظام حمل‌ونقل در شقوق مختلف)، کاهش آسیب‌های اجتماعی (باز آفرینی سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های ناکآرامد شهری) و مصون سازی و ارتقا تاب آوری در مقابل تهدیدات (پدافند غیر عامل) دنبال خواهند شد و احکام پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارتخانه از تمامی معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات کل جمع آوری و در کارگروهی که تشکیل آن به وزیر محترم راه و شهرسازی پیشنهاد شده جمع بندی و کارشناسی می‌شود و به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5676513/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF