ایجاد دفترسرمایه‌گذاری وفن‌آوری‌های نوین درسازمان ملی زمین و مسکن – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی اولویت سازمان را تبدیل اراضی با ارزش، با استفاده از انواع روش‌ها، مدل‌ها و ابزارهای حوزه سرمایه‌گذاری برشمرد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5722172/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه دفتر سرمایه‌گذاری و فن‌آوری‌های نوین ساخت به‌منظور تقویت منابع مورد نیاز صندوق ملی مسکن و متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تشکیل شده است، گفت: انتظار داریم با تشکیل این دفتر مولدسازی و ارزشمند سازی دارایی‌های سازمان و جلوگیری از خام‌فروشی زمین به‌عنوان یک فرایند در ساختار سازمان و وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، وی افزود: سازمان پس از بررسی و مطالعه ساختاری به این جمع‌بندی رسید که با اصلاح ساختار و تلفیق وظایف سرمایه‌گذاری، مشارکت، مولدسازی دارایی‌ها و فناوری‌های نوین ساختمان، این دفتر تشکیل شود.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن بازطراحی ساختار سازمانی، تجهیز متناسب با مأموریت‌های جدید وزارت راه و شهرسازی، جلوگیری از خام فروشی زمین، تولید انبوه مسکن، جمع‌آوری سرمایه‌های خرد داخلی و سوق منابع به‌سمت بخش مسکن از عوامل بر شمرد که تشکیل دفتر سرمایه‌گذاری و فن‌آوری‌های نوین ساخت را ضروری ساخته است.

مالکی خاطرنشان کرد: خام‌فروشی زمین علاوه بر اینکه منجر به حبس منابع دولت از سوی بخش خصوصی می‌شود، در نهایت موجب افزایش قیمت زمین و مسکن هم خواهد شد.