بارش تگرگ خللی در پروازهای مبدا و مقصد مشهد ایجاد نکرده است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، با وجود بارش شدید باران، تگرگ و آب‌گرفتگی معابر، پی گیری ها از مسؤولان فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد نشان می‌دهد که وضعیت در این فرودگاه عادی بوده و بارش شدید باران هیچ خللی در انجام پروازها به وجود نیاورده است.

بر اساس این گزارش، از مسافران تقاضا می‌شود پیش از عزیمت به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد با شماره ۱۹۹ یا تلفن مستقیم ۰۵۱۳۳۴۰۰۰۱۹ از پرواز خود اطلاعات کسب کنند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6111074/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D8%AE%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA