بازار داغ کد رهگیری غیر واقعی برای دریافت وام ودیعه مسکن در شهرستان های کشور

۴۶۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1711224/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%AF-%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

او می‌گوید: اکنون به هر اپلیکیشنی که برای فروش کد رهگیری مراجعه کنید، شاهد فروش چشمگیر این کدها هستیم که خود یک بازار جذاب برای مستاجران و دریافت کنندگان تسهیلات شده است.

اوتادی گفت: در این بخش یک نظارت و ارزیابی باید صورت گیرد تا شاهد چنین تخلف هایی در حوزه فروش کد رهگیری به ویژه در اپلکیشن های مانند دیوار و شیپور نباشیم.

بیشتر بخوانید:

اوتادی گفت: برخی از افراد با پرداخت ۲۰۰هزار تومان می توانند این کد رهگیری را خریداری کنند و متاسفانه در این بخش نظارت و پیگیری وجود ندارد.

عبداللّه اوتادی گفت: متاسفانه در پشت پرده‌ پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن رانت وجود دارد که بنابر هماهنگی و برنامه ریزی های که در استان تهران صورت گرفته است، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران مشاوران املاک در استان تهران نمی توانند اقدام به تخلف در روند ارائه کد رهگیری کنند.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور، متاسفانه در شهرستان ها، فروش کد رهگیری افزایش یافته و بسیاری از فروشندگان با ارائه کد رهگیری در سایت و اپلیکیشن ها اقدام به فروش آن می کنند.