بازدید از پروژه ۱۴۶۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن پرند

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091711416/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B6%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF

این پروژه از جمله پروژه‌های گام اول طرح نهضت ملی مسکن است که در تابستان سال ۱۴۰۱ احداث آن آغاز شده و در دو بخش ۸۹۰ و ۵۷۰ واحدی در دست احداث است.

وی با بیان این‌که «با تسریع در اجرای طرح‌های مسکن که پیش‌ران هستند، همه بخش‌ها و اصناف نیز فعال‌تر خواهند شد» افزود: وزیر راه‌وشهرسازی پیگیر همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های متولی به‌ویژه بانک‌ها و شهرداری‌ها برای به سامان رسیدن این طرح شود.

به گزارش ایسنا،  سید ابراهیم رئیسی در ادامه بازدیدهای خود از پروژه‌های در حال احداث شهرستان رباط کریم از پروژه هزار و ۴۶۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن در شهر پرند بازدید کرد و در جریان مراحل ساخت و آخرین وضعیت این پروژه قرار گرفت.

رئیس جمهور از پروژه هزار و ۴۶۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن شهر پرند بازدید کرد.

رئیس جمهور ضمن ابراز رضایت از میزان پیشرفت بخش اول این پروژه تصریح کرد: با رونق تولید و ساخت مسکن، علاوه بر رفع نیاز مردم بسیاری از بخش‌های مختلف صنعتی نیز رونق خواهند گرفت و موجب افزایش اشتغالزایی خواهد شد.