بازدید رئیسی از پروژه ۳۰ هزار واحدی مسکن در سایت ۵۶۰ هکتاری قمسید ابراهیم رئیسی از پروژه ۳۰ هزار واحدی ساخت مسکن در یک قطعه ۵۶۰ هکتاری به عنوان بخشی از واحدهای مسکونی در دست احداث نهضت ملی مسکن در استان قم بازدید کرد.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در ادامه دومین سفر خود به استان قم، از سایت ۵۶۰ هکتاری احداث بخشی از واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در استان قم بازدید کرد و با توضیحات وزیر راه و شهرسازی و مسئولان طرح نهضت ملی مسکن استان، از جزئیات اقدامات و برنامه‌های تکمیل این واحدها مطلع شد.

بنا بر برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی، سهم استان قم از احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال دولت مردمی، ۶۳ هزار واحد بود که به گفته وزیر راه و شهرسازی واحدهای در حال احداث و زمین‌های در حال واگذاری در قالب این طرح در استان قم از ۸۶ هزار واحد فراتر رفته است.

پیش از این رئیس جمهور در مراسم واگذاری ۳۷۴۸ واحد مسکونی و ۳۵۰۸ قطعه زمین به متقاضیان شرکت کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403022014362/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%B5%DB%B6%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%85