بازدید معاون فنی-اجرایی سازمان مجری ساختمان‌ها از بیمارستان در حال احداث «کوار»

به گفته وی، این بیمارستان در ۷ طبقه با ظرفیت ۲۰۰ تخت بیمارستان برنامه‌ریزی شده است که در حال حاضر ۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در مرحله خاکبرداری و بتن‌ریزی فونداسیون است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3769604/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1

معاون فنی-اجرایی سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی از بیمارستان کوار در استان فارس که در حال حاضر ۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون فنی- اجرایی سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی به همراه مدیرکل اجرایی طرح‌های ملی مناطق سه و چهار و ثباتی مدیرکل امور مهندسی از احداث و تکمیل بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی کوار در استان فارس بازدید کرد.

آقای نیک مرام در جریان این بازدید گفت: بیمارستان کوار در استان فارس در زمینی به مساحت ۱۴ هزار و ۶۵۳ مترمربع در زیربنای ۲۰ هزار و ۸۰۰ مترمربع در ۷ طبقه در حال احداث است.