بازدید وزیر اقتصاد کشورمان از کارخانه تولید محصولات کاله ایران در نزدیکی کربلا

بر اساس این گزارش ، در این بازدید مدیران شرکت کاله توضیحاتی درباره خطوط تولید محصولات لبنی و گوشتی و طرح‌های توسعه آتی آن به وزیر اقتصاد ارائه دادند.

بازدید وزیر اقتصاد کشورمان از کارخانه تولید محصولات کاله ایران در نزدیکی کربلابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در حاشیه شرکت در حماسه بزرگ اربعین حسینی، از کارخانه تولید محصولات کاله ایران در نزدیکی کربلا بازدید کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در حاشیه شرکت در حماسه بزرگ اربعین حسینی، از کارخانه تولید محصولات کاله ایران در نزدیکی کربلا بازدید کرد.

در ادامه خاندوزی ضمن تقدیر از نقش صادرکنندگان به عنوان افسران اقتصاد ملی در عرصه بین‌المللی، بر اتخاذ سیاست‌های مشوق ارزآوری تاکید کرد.

شایان ذکر است سهم قابل توجهی از بازار لبنیات صنعتی کشور عراق در اختیار این تولید کننده ایرانی است و بیش از هزار و سیصد نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3578508/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7