بازدید پرویز فتاح از باند رفت قطعه دو آزاد راه تهران-شمال

      


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401081711914/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84 پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان سه‌شنبه ۱۷ آبان از قطعه دو آزادراه تهران-شمال بازدید کرد. منطقه دو آزادراه تهران-شمال ۲۲ کیلومتر طول دارد؛ این قطعه دارای ۵۹ رشته تونل و باند اول دارای ۳۱ رشته تونل جمعا به طول ۱۶۵۰۰ متر است. بزرگترین تونل آزادراه و کشور به طول ۶۴۰۰ متردر این منطقه قرار دارد، ۷۵ درصد مسیر ازداخل تونل و ۷ درصد مسیر از روی پل است. تعداد پل در مسیر رفت و برگشت ۲۵ دستگاه، باند اول دارای ۱۵ پل بزرگ و کوچک جمعا به طول یک کیلومتر است.