بازسازی بدنه ۷۵ دستگاه لکوموتیو – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، هادی یارجی مدیرکل نیروی کشش شرکت راه‌آهن درباره وضعیت کابین لکوموتیوها، گفت: از سال گذشته پروژه بازسازی بدنه ۷۵ دستگاه لکوموتیو را در کارخانجات کرج شروع کردیم که بدنه و داخل لکوموتیو بازسازی، تا به لحاظ فنی و هم ظاهری لکوموتیو خوبی داشته باشیم و تاکنون ۱۰ لکوموتیو را تحویل گرفتیم.

مدیرکل نیروی کشش شرکت راه‌آهن در ادامه تاکید کرد: داخل کابین لکوموتیوهای مسافری زیمنس به لحاظ به‌روز بودن و فناوری بالاتر شرایط بهتری دارد، اما سن لکوموتیوهای باری و مانوری بالاست و به‌خاطر محدودیت‌های منابع مالی و محدودیت‌های مختلف، همیشه اولویت با تعمیرات داخل موتور لکوموتیو بوده است و زمانی که پولی تزریق می‌شده صرف این موضوعات می‌شده و معمولاً به ظواهر و کابین لکوموتیو توجهی نشده بود.

وی عنوان کرد: با تزریق منابع مالی بیشتر، سرعت کار بیشتر شود؛ همچنین در محل قراردادهای تعمیر و نگهداری، موضوع نوسازی داخل لکوموتیو و بازسازی بدنه وجود دارد که با توجه به منابع، اولویت‌بندی می‌شود.

یارجی تصریح کرد: با توجه به تأکیدات مدیرعامل راه‌آهن، پروژه ارتقای صندلی‌ها را با در نظر داشتن فضای کابین شروع کردیم، هرچند که این پروژه مشکلات داخل کابین و سن ناوگان زمان بر است اما به دنبال این موضوع هستیم.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6099618/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88