بازنگری تخفیف‌ تعرفه‌های خدمات دریایی و بندری – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گفته مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌ها سازمان بنادر و دریانوردی؛ آنچه که در قانون تسریع به سازمان بنادر تکلیف شده، تعرفه‌گذاری اثر برای تسهیل ورود و خروج شناورها و کالا و کانتینر به بنادر کشور است.

وی ادامه داد: تخفیفات اعطایی در تعرفه‌های خدمات دریایی و بندری با هدف اثربخش بودن و هماهنگی بیشتر رویکردهای تعرفه‌ای با سیاست‌های کلی کشور در حال بازنگری است و یکی از دغدغه‌های اصلی در این کار بهره‌مند شدن مصرف کننده نهایی از تخفیفات است.

گفتنی است؛ با توجه به اهمیت تعرفه خدمات دریایی و بندری در زنجیره حمل و نقل و لجستیک در خدمات بندری و دریایی و برای تشریح تغییرات اعمال شده در کتابچه تعرفه‌های سال آینده با حضور مدیران، کارشناسان و دست اندرکاران اجرای تعرفه‌های مصوب خدمات بندری و دریایی در بنادر کشور، نوزدهمین همایش دو روزه کارشناسی تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی در بندر شهید رجایی برگزار شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5730123/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C

سرایی بیان کرد: افزایش بهره‌وری و اثربخشی از تجهیزات و تأسیسات بندری و دریایی و جذب بیشتر کشتی، کالا و کانتینر و کمک به بهبودی شرایط اقتصادی فعالیت‌های دریایی و بندری برای جذب سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت خدمات با ابزار نظام تعرفه‌ای از مهم‌ترین موارد در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خسروسرایی، اصلاح ساختار تعرفه و راه اندازی سامانه تعرفه و سامانه یکپارچه صدور صورتحساب را از مهم‌ترین دستور کارهای سال آینده سازمان بنادر در این حوزه اعلام کرد.

مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه نوزدهمین همایش کارشناسی تعرفه در بندر شهید رجایی اظهار کرد: اجرای طرح مطالعاتی اصلاح ساختار تعرفه تأثیر بسیار زیادی در اجرای سیاست‌های دولت الکترونیک، شفاف سازی و رضایت‌مندی مشتریان و ذینعفان خواهد داشت.

وی با اشاره به برگزاری نوزدهمین همایش کارشناسی تعرفه در بندر شهید رجایی گفت: با توجه به اجرای طرح اصلاح ساختار تعرفه‌ها برای ساده بودن ساختار، منصفانه بودن تعرفه‌ها، توجه به منافع اقتصادی ملی نحوه پیاده‌سازی و ممیزی این موارد با توجه به حضور کارشناسان و دست اندرکاران اجرای تعرفه در بنادر کشور به بحث و نظر گذاشته شد.