بالغ بر ۲.۵ میلیون پرواز تا ۱۲ فروردین انجام شد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011405554/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: از تاریخ ۲۴ اسفندماه تا دوازدهم فروردین ماه در مجموع دو میلیون و ۴۸۵ هزار و ۱۸۴ مسافر (اعزام و پذیرش) با ۲۰ هزار و ۱۰۳ پرواز (نشست و برخاست) جابه‌جا شدند.

به گزارش ایسنا،  جعفر یازرلو گفت: در بازه زمانی ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، در مجموع ۱۹۸۵۵ مجوز پرواز برای مسیرهای داخلی و بین‌المللی توسط سازمان هواپیمایی کشوری صادر شد که از این تعداد مجوز صادر شده، تاکنون ۲۰۱۰۳ پرواز (نشست و برخاست) انجام شده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از جابه‌جایی بیش از ۲میلیون و ۴۰۰هزار مسافر نوروزی تا دوازدهم فروردین ماه و صدور ۱۹۸۵۵ مجوز پرواز برای مسیرهای داخلی و بین‌المللی توسط سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد.

وی تصریح کرد: از مجموع مجوزهای صادرشده سهم مسیرهای داخلی ۱۳۹۸۳ مجوز و مسیرهای بین‌المللی ۵۸۷۲ مجوز است.

به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری یازرلو افزود: از مجموع مسافران جابه‌جا شده در بازه زمانی ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ تا دوازدهم فروردین ماه امسال یک میلیون و ۹۷۶ هزار و ۱۲۹ مسافر داخلی با انجام ۱۶ هزار و ۵۰۴ پرواز داخلی و ۵۰۹ هزار و ۵۵ مسافر بین المللی با انجام ۳۵۹۹ پرواز خارجی جابه‌جا شدند.