بالغ بر ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف اراضی در ۱۰ ماهه اخیر – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: ۱۵۵ مورد اجرای حکم و ۱۸۱ مورد رفع تصرف فوری به ارزش ۶,۶۳۰ میلیارد تومان حاصل عملکرد یگان حفاظت، ۱۴ مدیریت راه و شهرسازی شهرستانهای تهران و معاونت املاک و حقوقی این اداره کل بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در پایان گفت: حفاظت از بیت المال و اراضی ملی به عنوان میراث نسلهای آتی خط قرمز ما در استان تهران است و با زمین خواران با تمام قوا مبارزه خواهیم کرد


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5694768/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87

محبت خواه ادامه داد: به ترتیب شهرستانهای دماوند، تهران بزرگ، شمیرانات و پردیس رتبه های اول تا چهارم استان را در پاسداری از اراضی ملی و دولتی کسب کرده اند.

وی مجموع مساحت اراضی رفع تصرف شده را ۷۳۰ هزار مترمربع عنوان کرد.