با میلیادرهای خیابان آذری آشنا شوید/ خانه ۹۰ متری در منطقه ۱۷ تهران چقدر آب می‌خورد؟

قیمت معاملات ثبت شده در محله آذری تهران نشان مید هد متوسط قیمت آپارتمانهای به فروش رفته در این منطقه در حال حاضر حدود ۲۹ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بالاتر بوده نشان از رشد قیمت طی همین یک ماهه را دارد.

قیمت آپارتمان

شرایط قیمت در مناطق مختلف در تهران به گونه ای است که امروز تقریبا همه صاحب خانه های پایتخت میلیارد محسوب می شود، میلیاردهایی که بسیاری از ایشان احساس ثروتمند بودن هم ندارند، چرا که صفرهای زیاد مقابل قیمت خانه های ایشان در عمل ارزشی برایشان ایجاد نمی کند.

قیمت روز واحدهای مسکونی در محله آذری تهران
متراژ

قیمت هر متر مربع

(تومان)

بیشتر بخوانید:

( میلیون تومان)

آپارتمان ۴۸ متری تک خواب ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹.۷
آپارتمان ۹۰ متری دوخواب ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸.۰
آپارتمان ۵۷ متری یک خواب ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹.۳
آپارتمان ۱۱۰ متری دو خواب ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷.۰
آپارتمان ۳۵ متری تک خواب ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵.۱
آپارتمان ۸۲ متری دوخواب ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵.۶
آپارتمان ۶۵ متری دوخواب ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵.۴
آپارتمان ۵۲ متری دوخواب ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵.۶
آپارتمان ۷۱ متری دوخواب ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵.۲
متوسط قیمت ۱,۹۳۲,۷۷۷,۷۷۸ ۲۹.۰

متوسط قیمت آپارتمان های مورد معامله قرار گرفته در روزهای اخیر در این منطقه معادل ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده است.

۳۵۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1707317/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%B1%DB%B7