با ۳ میلیارد کجای تهران می‌توان خانه خرید؟ + جدول

بیشتر بخوانید:

در ادامه قیمت‌های خرید مسکن در این محله تهران منتشر می‌شود:

محله متراژ (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
استاد معین ۳۲ الی ۵۶ میلیون
صادقیه ۷۷ الی ۱۰۰ میلیون
کوی فردوس ۷۳ الی ۹۶ میلیون
طرشت ۳۳ الی ۸۲ میلیون
دانشگاه شریف ۳۶ الی ۶۸ میلیون

طرشت تهران برای خرید یک خانه ۹۰ متری حداقل متری ۳۲ میلیون باید هزینه کرده و حداقل ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان پرداخت شود.

35217


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1721580/%D8%A8%D8%A7-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84