ببینید | فاصله عجیب ارزان‌ترین و گران‌ترین قیمت هر متر آپارتمان در تهران

براساس آمار منتشر شده از بانک مرکزی، بالاترین قیمت هر متر آپارتمان در تهران ۸۸ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان در منطقه یک تهران و پایین‌ترین قیمت ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان درمنطقه ۱۸، در ماه گذشته ثبت شده است. این آمار فاصله ۶۷ میلیون و ۳۰ هزار تومانی قیمت در گران‌ترین و ارزان‌ترین منطقه را نشان می‌دهد./ایسنا


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1690294/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86

ببینید | فاصله عجیب ارزان‌ترین و گران‌ترین قیمت هر متر آپارتمان در تهران