بذرپاش: بیش از یکصد هزار هکتار زمین نهضت ملی مسکن تامین شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم و شهید جمهور را نهضت ملی مسکن عنوان کرد و گفت: تاکنون یکصد هزار هکتار زمین شهری و روستایی در بحث نهضت ملی مسکن در کشور تأمین شده است.

به گفته وی در لرستان هم بیش از دو هزار هکتار زمین نهضت ملی مسکن تأمین شده است، نیاز استان ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح ۳ هزار و ۱۹۱ واحد مسکن در قالب نهضت ملی در لرستان گفت: امروز عملیات اجرایی احداث ۱۰ هزار و ۳۴۸ نهضت ملی مسکن در لرستان هم بر زمین زده می‌شود.

بذرپاش با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم ساخت ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد شهری شروع شده است، افزود: از این تعداد ۵۶۰ هزار واحد تحویل داده شد، همچنین ساخت ۵۵۰ هزار واحد روستایی شروع شده که ۳۰۰ هزار آن تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه وعده دولت سیزدهم تحویل یک میلیون زمین روستایی تا پایان سال ۱۴۰۳ بود، گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار قطعه زمین تأمین شده و یک صد هزار قطعه هم تحویل داده شد.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: امیدوارم تکمیل واحدهای آغاز شده نهضت ملی مسکن یکی از اولویت‌های دولت بعدی باشد.

بذرپاش گفت: در دولت سیزدهم از ۲۴۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر باقیمانده ۱۳۸ هزار واحد تحویل داده شد و تکمیل واحدهای باقیمانده هم در دستور کار قرار دارد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6146316/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF