بذرپاش: دولت ظرفیتی نبوده که برای ساخت مسکن به میدان نیاورده باشدمهرداد بذرپاش در مراسم واگذاری ۳۷۴۸ واحد مسکونی و ۳۵۰۸ قطعه زمین طرح نهضت ملی مسکن در قم گفت: دولت ظرفیتی نبوده که برای ساخت مسکن به میدان نیاورده باشد.

به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی صبح امروز در مراسم واگذاری ۳۷۴۸ واحد مسکونی و ۳۵۰۸ قطعه زمین طرح نهضت ملی مسکن در قم، اظهار کرد: یکی از کارهای بزرگ دولت، حرکت مسکن سازی در کشور است. امسال هم رهبر انقلاب، مشارکت مردم را به جهش تولید اضافه کردند. بدون کمک مردم، ساخت مسکن شاید غیرممکن است. حضور مردم به ساخت بهتر، ارزان‌تر و سریع‌تر مسکن کمک می کند و اگر فقط ما در صحنه باشیم، شاید از اهداف خود فاصله بگیریم.

وی افزود: دولت ظرفیتی نبوده که برای ساخت مسکن به میدان نیاورده باشد. تامین زمین، آماده سازی زمین‌ها، خدمات روبنایی سخت است ولی این کار در حال انجام است. پیشرفت امروز حاصل همکاری همه است.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان مرد: در کشور مراحل ساخت ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار مسکن در حال انجام است و این مسکن ها در مراحل مختلف پیشرفت است. در استان قم ۷۱ هزار واحد در ۴ سال تعریف شده که کار آن شروع شده است و پیشرفت های خوب است و تا آخر سال امیدوارم بخش مهمی از این واحدها را در اختیار مردم قرار بدهیم. ۱۶ هزار زمین روستایی هم وجود دارد. ساخت ۵۰۰۰ واحد در شهر جدید پرنیان و ۵۰۰۰ واحد در شهرک جدید قنوات آغاز شده است. در بافت فرسوده، ۶۰۰۰ واحد هدفگذاری شده است. 

بذرپاش ادامه داد: بیش از ۲۷۰ هزار مجوز ساخت در کل کشور در بافت فرسوده صادر شده است. گفتن این اعداد ساده است ولی اجرای آن مهم است. در کنار ساخت مسکن به کیفیت آن هم توجه داریم. تا امروز ۱۰۰ هزار هکتار زمین تاسمت شده و وارد عملیات ساخت نهضت ملی شده است. بزرگت ترین پروژه مولدسازی اجرا شده است. 

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403022014275/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87