بررسی آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه اطلاعات سببی و نسبی در کمیسیون اصل 90سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوع راه‌اندازی سامانه اطلاعات سببی و نسبی در این کمیسیون گفت: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۱۰ روز معماری ارائه شده سازمان ثبت احوال از سامانه اطلاعات سببی و نسبی را بررسی و ارزیابی کرده و نظر خود را به سازمان ثبت احوال و کمیسیون اصل 90 اعلام کند.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح نشست عصر کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص راه اندازی سامانه اطلاعات سببی و نسبی، گفت: برای برنامه ریزی های کشور و جلوگیری از فساد، رانت، پولشویی، فرار مالیاتی و غیره نیاز به اطلاعات ذی نفعان، نسبی و سببی داریم؛ برای جلوگیری از فرار مالیاتی و مشکلات اقتصادی نیازمند اطلاعات افراد هستیم. سازمان ثبت احوال از سال ۹۴ موظف شده داده‌های سببی و نسبی را ساماندهی کند، اما گزارش‌های واصله حاکی از آن است که مسائل مالی و اعتبارات علت تأخیر در تحقق این قانون است.

وی ادامه داد: آیین نامه قدیم و جدید تأکید داشته که سازمان ثبت احوال ظرف ۶ ماه سامانه مذکور و روابط سببی و نسبی را دیجیتال و برخط کند که ۲ ماه از این مهلت گذشته است. تکمیل سامانه و دسترسی به درختواره به رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی کمک بسیاری می‌کند و در موضوع مالیات ستانی می‌تواند نقش آفرین باشد.سازمان برنامه و بودجه تأکید دارد که راه‌اندازی سامانه مذکور با مسئله اعتبار رو به رو نیست، بلکه اگر سازمان ثبت احوال برنامه زمانبندی شفافی ارائه کند، تخصیص اعتبار صورت می‌گیرد. از سوی دیگر سازمان ثبت احوال از ارائه تعریف پروژه به سازمان برنامه و بودجه خبر داده که لازم است معماری ارائه شده در کارگره تعامل‌پذیری سازمان برنامه و بودجه بررسی شود تا مطمئن باشیم سامانه نیاز دستگاه‌های ذی‌ربط را تامین می‌کند و دیگر با سامانه‌ای که تامین کننده اهداف نیست رو به رو نخواهیم بود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان گفت: از این رو مقرر شد سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۱۰ روز معماری ارائه شده سازمان ثبت احوال از سامانه اطلاعات سببی و نسبی را بررسی، ارزیابی و نظر خود را به سازمان ثبت احوال و کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401081611183/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86