بررسی روند تحویل و ساماندهی اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه


مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: بستر لازم برای اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در راستای ساماندهی اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه فراهم شده است و این امر همکاری بیش از پیش مسوولان مربوطه را می‌طلبد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3763303/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%DB%B6%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87