بررسی طرح نهضت ملی مسکن شهر راین

با حضور سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان جلسه بررسی جلسه بررسی طرح نهضت ملی مسکن شهر راین انجام شد.

در این جلسه روند اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در شهر راین بررسی شد و پیشنهاد احداث باند دوم جاده راین تا سه راهی راین مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید و همچنین توضیحاتی در رابطه با آئین‌نامه اجرائی بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری جهت تعیین و تکلیف املاک تصرفی داده شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3772488/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با حضور رضا حافظی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی، علی عباسی پور معاونت املاک و حقوقی، مسلم موسی زاده معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، محمد عظیم نسب معاونت شهرداری شهر راین و امین راد رییس شورای اسلامی شهر راین جلسه بررسی طرح نهضت ملی مسکن شهر راین برگزار شد.