بررسی پروند‌های شهر‌های استان تهران در جلسه کمیسیون ماده ۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: سی امین جلسه کمیسیون ماده ۵ در اجرای ماده ۴۳ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران با حضور شهرداران و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

آقای شهبازی افزود: در جلسه کمیسیون ماده ۵ پرونده‌های شهر دما. وند، بررسی طرح تفصیلی شهر لواسان، بافت فرسوده شهر رباط کریم و همچنین اصلاحات پیشنهادی ضوابط و تراکم ساختمانی طرح تفصیلی مصوب شهر رودهن مورد تدقیق قرار گرفت.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران استان تهران خبر داد.

وی تصریح کرد: این جلسه که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی استان و دیگر مدعوین به جلسه برگزار گردید عمده درخواست‌های مطروحه در این جلسه درخواست تعریض معابر، تغییرکاربری، اضافه بنا و …… برشمرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3763978/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B5