برنامه دولت برای حفظ نرخ بیکاری یک درصدی


برنامه دولت برای حفظ نرخ بیکاری یک درصدی

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: نرخ بیکاری 7-8 استان کشور زیر یک درصد است.

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: نرخ بیکاری 7-8 استان کشور زیر یک درصد است.
وی افزود: این اتفاق یک رکورد تاریخی است و شرط کافی برای حفظ کردن این رکود، ادامه همین روندی است که در دولت اتخاذ شده است.
مرتضوی فعال کردن بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تقویت طرح‌های توسعه‌ای آنها در کنار فعال کردن بنگاه‌های بزرگ راکد و تعطیل را موجب حفظ نرخ بیکاری در سطح یک درصد دانست.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403022619102/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C