برنامه شرکت بازآفرینی شهری برای ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن در بافت فرسوده

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، اعمال بسته‌های تشویقی شهرسازانه در شهرداری‌ها و جبران تخفیفات شهرداری‌ها توسط دولت، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، بهره‌مندی از همه امتیازات و مشوق‌های (تخفیفات بیمه و مالیات) پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن، تخصیص به موقع تسهیلات ارزان قیمت بر اساس پیشرفت فیزیکی، مطالبه‌گری مردمی و استفاده از فناوری‌های نوین بخشی را از عوامل شتاب بخشی به جریان نوسازی مسکن دانست که می‌توانند به شتاب بخشی نوسازی و بهسازی واحد‌های مسکونی کمک کنند.  


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3730490/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: بر اساس برنامه باید سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده ساخته شود، اما در نظر داریم این تعداد را تا ۲۰۰ هزار واحد افزایش دهیم.
محمد آئینی در نشست مجمع عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: بافت‌های فرسوده از ظرفیت خوبی برای نوسازی و تولید مسکن برخوردارند و چنانچه بتوانیم در هر هکتار یک طرح سه واحدی تعریف کنیم، مشکل مسکن در بازه زمانی نه چندان دور حل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران شهرداری‌ها و بخش عمومی را یکی دیگر از ظرفیت‌های تامین مسکن برشمرد و اظهارکرد: می‌توان با تهاتر واحد‌های مسکونی فرسوده با اراضی دولتی، اسکان مجدد (طرح کلید به کلید) و ساخت مسکن و تامین خدمات از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.
به گفته آیینی حدود ۵ هزار و ۴۰۰ محله در کشور وجود دارد که هزار و ۱۵۳ محله در سکونتگاه‌های غیررسمی و مابقی در بافت‌های فرسوده و تاریخی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران مطرح کرد:

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: بر اساس برنامه باید سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده ساخته شود، اما در نظر داریم این تعداد را تا ۲۰۰ هزار واحد افزایش دهیم.