برگزاری دوره‌های آموزشی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

آقای حیدری افزود:دوره حکمرانی مسکن با مشارکت دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، و اندیشکده سیاست‌پژوهی منابع انسانی اسماء برنامه‌ریزی شده و ثبت‌نام و مصاحبه آن ، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی هدف از برگزار این دوره را پرورش و توسعه دانش مدیران ارشد و میانی در حوزه مسکن عنوان و تصریح کرد: نگاه تخصصی مدیران به مسکن در این دوره‌ها تقویت می‌شود تا این افراد بتوانند مسائل و چالش‌های پیش‌رو در حوزه مسکن را پاسخگو باشند.

وی گفت: افراد متقاضی این دوره می‌توانند به شکل آزاد نیز در این دوره‌ها حاضر باشند. علاوه بر آن حضور مدیران ارشد و میانی فعال در حوزه مسکن به عنوان مهارت شغلی برای آن‌ها محسوب می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3780301/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: دوره حکمرانی مسکن در ۶ سرفصل و طی ۹ ماه برگزار می‌شود، که در این دوره نگاه تخصصی مدیران به مسکن تقویت می‌شود تا بتوانند مسائل و چالش‌های پیش‌رو در حوزه مسکن را پاسخگو باشند.

دوره حکمرانی مسکن در ۶ سرفصل در همکاری با دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

حیدری با اعلام اینکه این دوره با ۶ سرفصل در ۹ ماه برگزار خواهد شد، افزود: دوره حکمرانی مسکن شامل مسائل حکمرانی و سیاستگذاری و یکسری دروس تخصصی همچون آمایش سرزمین، پنج دهه سیاستگذاری در بخش زمین و مسکن و مفاهیم و رویکرد اقتصاد مسکن است که طی ۹ ماه در دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برنامه‌ریزی شده و اجرا خواهد شد.