برگزاری مناقصه بزرگ ترین پروژه زیرساختی منطقه ویژه لامرد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

طی هجده ماه گذشته تمامی پروژه‌های زیرساختی در این کانون صنعتی و معدنی از طریق مناقصه عمومی واگذار شده است. با اجرای این پروژه عظیم در منطقه ویژه اقتصادی لامرد، سیلاب‌های فصلی که یکی از بزرگترین چالش‌های اصلی منطقه است مهار می‌شود. طی سالیان گذشته سیلاب دشت لامرد هزینه‌های بسیار بالایی به منطقه تحمیل نموده که مناقصه مذکور و اجرای پروژه در مدت زمان مشخص خط پایانی بر این هزینه‌ها خواهد بود.

یادآور می‌شود طی یک سال گذشته بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال در لامرد با هدف توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) سرمایه‌گذاری شده که مسیر توسعه جذب سرمایه‌گذاری صنایع انرژی‌بر در منطقه ویژه اقتصادی لامرد را هموار خواهد کرد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5636348/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF

طرح کنترل سیلاب با هدف جلوگیری از ورود سیلاب‌های فصلی با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله به درون منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد که در پهنه سیل‌گیر دشت لامرد و در بستر سیلابی رودخانه مهران شور واقع شده، اجرا خواهد شد. این طرح در ۴ بخش شمالی، جنوبی، غربی و میانی اجرا و شامل احداث کانال‌های هدایت سیلاب و تکمیل دایک‌های سیل‌بند خاکی پیرامونی و میانی است. دایک‌های حفاظتی با ارتفاع متوسط حدود ۲ تا ۵ متر و کانال هدایت سیلاب به عرض ۲۰ تا ۶۰ متر و عمق متوسط ۳ متر ایجاد می‌شود. همچنین با اجرای این پروژه برای حداقل ۱۰۰۰ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در زمان ساخت اشتغال‌زایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه ویژه اقتصادی لامرد، مناقصه پروژه احداث کانال‌های پیرامونی و میانی کنترل سیلاب منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منظور حفاظت تأسیسات و امکانات زیربنایی سایت صنایع انرژی‌بر و سرمایه‌گذاران در برابر سیلاب‌های مخرب زمستانی، با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال به قیمت پایه مناقصه برگزار می‌شود.