بهترین فرصت شغلی، کارهای تولیدی است

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401070702838/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی افزود: درست است که صاحبان مشاغل آزاد می‌توانند خودشان را بیمه کنند ولی در بحث اشتغال رسمی، آمارهایی را جزو آمار اشتغال به شمار می‌آوریم که پایدار باشند. در حال حاضر با قشر عظیمی از بیکاران و افراد تحصیلکرده روبه رو هستیم که نیاز به شغل دارند و بهترین فرصت شغلی، کارهای تولیدی در بخش‌های مختلف نظیر صنعت و کشاورزی است.

به گفته این کارشناس حوزه کار، اقتصادی می تواند خود را نشان بدهد که در زنجیره ارزش و تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد.

وی افزود: به طور حتم اشتغال مولد و پایدار هم در زنجیره بهره‌وری و هم تولید ناخالص داخلی اثرگذار است و مردم هم آثار آن را در زندگی خود می بینند.

یک کارشناس، کارهای تولیدی را بهترین فرصت شغلی دانست و گفت: اشتغال مولد و پایدار اشتغالی است که در زنجیره بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی اثرگذار است و مردم آثار چنین اشتغالی را در زندگی خود می‌بینند.

این کارشناس حوزه کار احتمال داد که بیشتر مشاغلی که طی یکسال اخیر ایجاد شده‌ اند در حوزه کسب و کارهای خدماتی و مشاغل غیر رسمی هستند.

صالحی در ادامه با اشاره به آمار بیمه شدگان جدید سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد:‌ در حال حاضر چند نوع بیمه شده داریم که شامل بیمه اجباری، ‌ بیمه اختیاری، خویش فرمایی و مشاغل آزاد مثل رانندگان، کارگران ساختمانی، قالیبافان و زنان سرپرست خانوار هستند.

ولی الله صالحی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ با اشاره به آمار ایجاد اشتغال در یکسال گذشته، اظهار کرد: به اعتقاد من آمارهایی که وجود دارد، تفکیک شده نیست و باید ممیزی شده باشد. اشتغال باید مولد باشد و اشتغال غیر رسمی را نمی‌توانیم به منزله اشتغال تلقی کنیم چون در تولید ناخالص داخلی نقش ندارد ممکن است که فرد در یک کار واسطه‌ای یا خدماتی مشغول شده باشد ولی این شغل موثر و پایدار نیست در حالی که ما برای توسعه اشتغال به کارهای مولد نیاز داریم.

صالحی در پایان به ظهور مشاغل جدید در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت:مشاغل نو یا جدید که به آن مشاغل نوظهور گفته می‌شود فاقد کارگاه و کارفرما هستند. صاحبان چنین مشاغلی عمدتا خودشان کار می‌کنند و در چنین مشاغلی نیاز نیست که افراد به بیرون از خانه بروند یا در کارگاه مشغول کار شوند. در حال حاضر مشاغل نوظهور در حال گسترش است و ما ناچاریم که همراه با تحولات جهانی به سمت کارهای آی تی محور برویم که به حضور افراد نیاز ندارد.