بهترین کارنامه را در راستی آزمایی مشاغل ایجاد کنیم

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120705264/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

فرهاد زیویار هفتم اسفند در کارگروه اشتغال لرستان که با رویکرد اشتغال پایدار در روستاها برگزار شد، اظهار کرد: در راستی آزمایی مشاغل ایجاد شده باید با بیشترین نظارت‌ها بهترین کارنامه را ایجاد کنیم.

ایسنا/لرستان استاندار لرستان گفت: در راستی آزمایی مشاغل ایجاد شده باید بهترین کارنامه را ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه در جذب و اعطای تسهیلات اشتغال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه طی یک سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشتیم و باید به همان مقدار در راستی آزمایی خوب عمل کنیم.

زیویار یکی از مهم‌ترین عوامل عدم توسعه یافتگی لرستان را عدم نظارت در زمان اجرا در ادوار گذشته برشمرد و افزود: امروز نظارت بیشتر نسبت به اهلیت‌ها به ویژه در طرح‌های اشتغال بسیار مهم و حیاتی است.

استاندار لرستان در مورد هماهنگی و همراهی دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و اداره‌کل کار و تعاون اجتماعی در راستی آزمایی مشاغل ایجاد شده، اظهار کرد: هدف تمامی دستگاه‌های نظارتی در نهایت خدمت به مردم و انجام کار به نحو احسن است که هم جهت و همگام هستند.

بنابر گزارش معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، لرستان تنها استان کشور است که برای اعطای تسهیلات اشتغال دارای سه فیلتر شامل اداره‌کل اقتصاد و دارایی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و شورای توسعه و برنامه ریزی بوده که در راستی آزمایی طرح‌های اشتغال بسیار تأثیرگذار هستند.