بهره برداری از ۲۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن در بهمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مجموع در شهر‌های و روستا‌های کشور در قالب طرح نهضت ملی مسکن حدود ۳۱۱ هزار واحد را در دست ساخت دارد.

نیکزاد افزود: هم اکنون ۲۰۲ هزار و ۱۵۰ واحد نهضت ملی مسکن در روستا‌ها و حدود ۹۷ هزار و ۴۹۲ واحد در شهر‌ها توسط بنیاد در حال ساخت است. همچنین بنیاد مسکن در همکاری با شهرداری احداث ۱۱ هزار و ۲۳۰ واحد را نیز در بافت فرسوده شهر تهران آغاز کرده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد:

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بنیاد مسکن در حال ساخت بیش از ۳۱۱ هزار واحد مسکونی در شهر‌ها و روستا‌ها است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در برنامه است تا در بهمن ماه سال جاری با حضور وزیر راه و شهرسازی ۲۸ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی احداث شده توسط بنیاد مسکن بهره‌برداری شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3716307/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86