به دنبال کمک ویژه به جامعه کارگری در حوزه مسکن هستیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به دنبال این هستیم در بحث ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی که برای آحاد مختلف جامعه پیش بینی شده است، بتوانیم کمک ویژه ای به جامعه کارگری در حوزه مسکن انجام دهیم.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402081007190/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

به گزارش ایسنا، صولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، بیان کرد: قانو گذار مشخص کره است که شورای عالی کار به چه نحوی حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. همان طوری که بارها عرض کردم ما حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کرده ایم، نه حداکثر آن را. بر این اساس  توافقات بین کارگر و کارفرما هرچه که باشد مورد تایید وزارتخانه است. در جلسات ما اساسا بحث می شود. یک نفر اقناع می شود و یک نفر اقناع نمی شود. ذات جلسات به این شکل است.

وی در ادامه اظهار کرد: قانون گذار گفته است که سالانه حداقل حقوق و دستمزد تعیین شود. در جلسه آتی به دنبال این هستیم که اگر بشود در حوزه مسکن کارگری گامی برداریم. بنده دعوت کرده ام تا همکاران ما از وزارت راه و شهرسازی و بانک های عامل حضور داشته باشند تا بحث کنیم. ان شاء الله در بحث ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی که برای احاد مختلف جامعه است بتوانیم کمک ویژه ای به جامعه کارگری در حوزه مسکن انجام دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: جلسه نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلسه خوبی بود. نماینده کارگران در این نشست سه نفر هستند و دو نفر نیز عضو علی البدل که می شود پنج نفر. امکان دارد یک نفر مصاحبه ای کند. مطالبی که در رسانه ها دیدم، مباحثی نبودند که در این نشست مورد بحث قرار گرفته باشند. ممکن استنباط فردی باشد، اما ما ارادتمند و دوستدار همه کارگران هستیم. امیدواریم بتوانیم در حوزه مسکن کار مناسبی برای کارگران انجام دهیم.