بورس از تورم جامانده و پتانسیل رشد داردمدیرعامل کارگزاری بهین‌پویا؛

مدیرعامل کارگزاری بهین پویا گفت: اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما با نرخ ارز در بازار آزاد در روند بازار سرمایه تاثیرگذار بوده و انتقادات فعالان بورس به این اختلاف نرخ منطقی است؛ اما در هر صورت بازار سرمایه از تورم جا مانده و از نگاه تحلیلی پتانسیل رشد دارد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3642077/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF