بیش از ۱۱هزار متقاضی مسکن ملی شاهین شهر تایید نهایی شدند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شاهین شهر و میمه افزود: از اراضی پیشنهاد شده برای اختصاص به طرح نهضت ملی مسکن در شهر وزوان نیز با الحاق ۲۰ هکتار آن در جلسه کمیته فنی موافقت شد همچنین مطابق با جلسات کیمته فنی برای شهر لایبید مقرر شد از اراضی داخل محدوده تخصیص داده شود.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5689040/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شاهین شهر و میمه در خصوص وضعیت تأمین اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان گفت: در شهر شاهین شهر دو قطعه زمین به مساحت‌های ۱۱۶ هکتار (اراضی ملی داخل حریم) و ۷.۲ هکتار اراضی دولتی پیشنهاد شد که در جلسات کمیته فنی مورد تأیید قرار نگرفت.

به گفته وی دو قطعه زمین به مساحت‌های ۱۳.۳ و ۲۹.۴ هکتار از اراضی دولتی حریم شهر میمه برای اختصاص به طرح نهضت ملی مسکن پیشنهاد شد که در جلسه کمیته فنی با الحاق ۱۳.۳ هکتار آن موافقت شد و مراحل بعدی در دست اقدام است.

کیهانی افزود: در این راستا زمینی به مساحت ۱۴۷ هکتار از اراضی واقع در حریم شاهین شهر تحصیل شد، سند مالکیت آن به نام دولت اخذ و به محدوده شهری الحاق شد؛ همچنین طرح تفکیکی آن در جلسه کمیسیون ماده پنج بررسی شد و در مرحله ارسال به شورایعالی شهرسازی و معماری قرار دارد. کیهانی ادامه داد: با توجه به جلسات کمیته کار مقرر شده است برای شهر گرگاب حدود ۲۰ هکتار از اراضی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، توسط این بنیاد پیگیری الحاق و تفکیک آن انجام شود.

وی افزود: اعتراض هشت هزار و ۵۰۰ متقاضی به فرم ج قرمز نیز مورد بررسی و اقدامات مقتضی در این رابطه صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان، مراد کیهانی در خصوص آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان اظهار داشت: بیش از ۵۳ هزار و ۸۰۰ نفر متقاضی بهره مندی از مزایای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان شاهین شهر و میمه بودند که با بررسی و پالایش ثبت نامی‌ها، افزون بر ۱۱ هزار و ۴۰۰ متقاضی تأیید نهایی شدند.