بیش از ۲۱۸ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در روستا‌ها وارد فاز اجرا شد

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از عملیاتی شدن بیش از ۲۱۸ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در روستا‌ها خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3768473/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B1%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF