بیمه قرارداد‌های تجاری مهم‌ترین جایگزین برای اعتبار اسناد بانکی است

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره حمایت این سازمان از تجار و بازرگانان ایران در سایر کشورها، گفت: تلاش می‌کنیم در کشور‌های عضو شانگهای مساله بیمه قرارداد‌های تجاری را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار جایگزین اعتبار اسناد بانکی (LC) جای بیندازیم.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3578016/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

پیمان‌پاک در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر اعلام کرد؛