تاخیر در پرواز برای ایرلاین‌ها ضرر اقتصادی دارد/ علت تاخیرها باید به مردم اطلاع‌رسانی شود

وی ادامه داد: سازمان هواپیمایی به‌عنوان نهاد حاکمیتی تشخیص می‌دهد که این تاخیر، با توجه به شرایط بیرونی رخ داده یا شرایط درونی عامل آن بوده، عامل انسانی علت آن بوده یا عامل غیرانسانی. زمانی که ما احصا کنیم  عامل انسانی باعث تاخیر بوده و عمدی صورت گرفته است، باید حکم قضایی بگیریم و برخورد قضایی کنیم که بعضا هم این موضوع اتفاق می‌افتد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: دلایل این تاخیرها متعدد است و ما هم باید تلاش کنیم در حوزه فرودگاهی شفاف و روشن اطلاع‌رسانی کنیم، تا تعمیرات، خطای انسانی، آب و هوا و هرچه را که در این چرخه منجر به تاخیر می‌شود، صادقانه به مردم گزارش دهیم؛ اما باید این موضوع را بپذیریم که هیچکس در مجموعه ایرلاین به‌دنبال پرواز با تاخیر نیست، چون برای شرکت ضرر اقتصادی دارد،  ما هم بدون تعارف و رودربایستی، علت را هرچه باشد بیان می‌کنیم.

محمدی‌بخش با بیان اینکه مرجع رسیدگی به موضوع تاخیرهای هوایی، سازمان هواپیمایی کشوری است، افزود: مگر اینکه حوزه جرم یا اتفاقی در حوزه عامه رخ دهد که در آن صورت دستگاه قضایی وارد می‌شود. برای سازمان هواپیمایی هم تفاوتی بین اینکه ایرلاین‌ خصوصی باشد یا دولتی وجود ندارد و حتما رسیدگی صورت می‌گیرد و سازمان هم بدون اغماض به این موضوع ورود می‌کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401073016248/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه هیچکس در مجموعه ایرلاین‌ها به‌دنبال پرواز با تاخیر نیست، چون برای شرکت ضرر اقتصادی دارد، گفت که علت تاخیر باید شفاف و روشن به مردم اطلاع‌رسانی شود.

محمد محمدی‌بخش درباره تاخیر پرواز در شرکت‌های هواپیمایی به ایسنا گفت: موضوع تاخیرهای هواپیمایی یک زنجیره است؛ سازمان هواپیمایی هم با زنجیره‌ای از دلایل مواجه است، بخشی از آن آب و هوا، بخشی خرابی و تعمیرات هواپیما، بخشی نیروی انسانی، بخش فرودگاهی و امنیتی است و موضوعات مختلف دست به دست هم می‌دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: اگر فردی کاری انجام دهد که باعث تاخیر و بروز نارضایتی شود، درصورتی که این موضوع خارج از چارچوب قوانین و مقررات و اختیاراتش باشد، حتما باید به نهادهای ذی‌ربط قضایی معرفی شود و پاسخگو باشد.  بعضا هم سازمان تعزیرات و دستگاه‌های قضایی به این موضوع وارد شده و پرس‌وجو می‌کنند و البته این موضوع هم حتما به این معنا نیست که آن فرد محاکمه می‌شود، بلکه ادله‌اش را ارائه می‌کند که یا پذیرفته می‌شود یا اگر کسی متخلف باشد، برایش حکم صادر می‌شود.