تازه ترین قیمت آپارتمانهای کوچک نقلی در تهران

تازه ترین قیمت آپارتمانهای کوچک نقلی در تهران

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: برای خرید یک واحد نقلی ۳۰ تا ۶۰ مترمربعی در محله‌های مختلف شهر تهران بودجه‌ای حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان لازم است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1750108/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86