تازه ترین قیمت آپارتمان در تهران/ از شهرک راه آهن و نفت تا وحیدیه و پیچ شمیران


دنیای اقتصاد نوشت: این روزها مصرف کننده واقعی در بازار مسکن خرید نمی کند و بازار عملا در دست واسطه ها و سفته بازهاست.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1739001/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87