تازه ترین قیمت آپارتمان در مناطق محتلف تهران

در این هیاهوی ورود کسب و کارها به دنیای متاورس، هنوز هستند کسانی که نمی‌دانند چطور و چگونه به دنیای ارزهای دیجیتال ورود کنند؛ تتر یکی از بهترین مسیرها برای ورود به بازی ارزهای دیجیتال است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1702614/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

تفاوت تتر با دلار چیست؟