تازه ترین قیمت آپارتمان در مناطق 4 و 5 تهران
روزنامه دنیای اقتصاد جدول تازه ترین قیمت مسکن در دو منطقه غربی و شرقی تهران را منتشر کرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1703918/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-4-%D9%88-5-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86