تازه ترین قیمت رهن آپارتمان زیر 60 متر در تهران/ پیروزی و نارمک متری چند؟روزنامه دنیای اقتصاد جدول رهن آپارتمانهای نقلی را منتشر کرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1717744/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-60-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%85%DA%A9